Таблица: GL67 - «Consolidation sel. history File». Маска имени таблицы: «GL67%cc00»

Поле Тип поля Тип поля iScala Длина поля Точ­ность Длина iScala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
GL67001 DATETIME DATE 0 0 8 date Run Date   1 Да
GL67002 INT INTEGER 0 0 9 Transactionnumber Transaction Number   2 Да
GL67003 NCHAR STRING 2 0 2 Translationno Translation Number   3 Да
GL67004 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 Fromaccount Minimum Account      
GL67005 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 Toaccount Maximum Account      
GL67006 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 FromDimension1cat Minimum Category Accounting Dimension 1      
GL67007 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 todim1cat Maximum Category Accounting Dimension 1      
GL67008 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 fromdim1 Minimum Accounting Dimension 1      
GL67009 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 todim1 Maximum Accounting Dimension 1      
GL67010 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 fromdim2cat Minimum Category Accounting Dimension 2      
GL67011 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 todim2cat Maximum Category Accounting Dimension 2      
GL67012 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 fromdim2 Minimum Accounting Dimension 2      
GL67013 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 todim2 Maximum Accounting Dimension 2      
GL67014 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 fromdim3cat Minimum Category Accounting Dimension 3      
GL67015 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 todim3cat Maximum Category Accounting Dimension 3      
GL67016 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 fromdim3 Minimum Accounting Dimension 3      
GL67017 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 ToDim3 Maximum Accounting Dimension 3      

Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 3.00 (x64) - 3.00.02254 | General Ledger | Compound Allocation Selection History