Таблица: MP6I - «Work File for use in SC0662». Маска имени таблицы: «MP6I0000»

Поле Тип поля Тип поля iScala Длина поля Точ­ность Длина iScala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
MP6I001 NCHAR STRING 10 0 10 MP6I001 MP6I001   1 Да
MP6I002 NCHAR STRING 35 0 35 MP6I002 MP6I002   2 Да
MP6I003 NCHAR STRING 8 0 8 MP6I003 MP6I003   3 Да
MP6I004 NCHAR STRING 2 0 2 MP6I004 MP6I004   4 Да
MP6I005 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 MP6I005 MP6I005      
MP6I006 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 MP6I006 MP6I006      
MP6I007 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 MP6I007 MP6I007      
MP6I008 DATETIME DATE 0 0 8 MP6I008 MP6I008      
MP6I009 NVARCHAR VSTRING 6 0 6 MP6I009 MP6I009      
MP6I010 NCHAR STRING 10 0 10 MP6I010 MP6I010      
MP6I011 NCHAR STRING 10 0 10 MP6I011 MP6I011      
MP6I012 NCHAR STRING 4 0 4 MP6I012 MP6I012      
MP6I013 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 MP6I013 MP6I013      
MP6I014 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 MP6I014 MP6I014      
MP6I015 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 MP6I015 MP6I015      

Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 3.00 (x64) - 3.00.02254 | Material Production Control | Work File for use in SC0662