Таблица: MP89 - «Stock Planning + Gross Requirements (Temp. File)». Маска имени таблицы: «MP890000»

Поле Тип поля Тип поля iScala Длина поля Точ­ность Длина iScala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
MP89001 NCHAR STRING 35 0 35 StockCode StockCode   1 Да
MP89002 DATETIME DATE 0 0 8 DelDateCommit DelDateCommit   2 Да
MP89003 NCHAR STRING 10 0 10 OrderNo OrderNo   3 Да
MP89004 NCHAR STRING 6 0 6 WareHouse WareHouse   4 Да
MP89005 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 Qty Qty      
MP89006 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 CustSuppCode CustSuppCode      
MP89007 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 CustSuppName CustSuppName      
MP89008 DATETIME DATE 0 0 8 DelDateReq DelDateReq      
MP89009 INT INTEGER 0 0 1 ConfirmShip ConfirmShip      
MP89010 INT INTEGER 0 0 1 ScalaRelFlag ScalaRelFlag      
MP89011 INT INTEGER 0 0 2 TransactType TransactType      
MP89012 NCHAR STRING 6 0 6 OriginLineNo OriginLineNo      
MP89013 NCHAR STRING 3 0 3 OriginStrLin OriginStrLin      
MP89014 NCHAR STRING 10 0 10 TargetOrdNo TargetOrdNo      
MP89015 NVARCHAR VSTRING 1 0 1 TransactSrc TransactSrc      
MP89016 INT INTEGER 0 0 1 StatNeedFilled StatNeedFilled      

Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 3.00 (x64) - 3.00.02254 | Material Production Control | Stock Planning + Gross Requirements (Temp. File)