Таблица: MA19 - «Standard Prospects». Маска имени таблицы: «MA19%cc00»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
MA19001 NCHAR STRING 10 0 10 MailMall0 Prospect Template Code   1 Да
MA19002 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 MailMall1 Prospect Name      
MA19003 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 MailMall2 Address Line 1      
MA19004 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 MailMall3 Address Line 2      
MA19005 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 MailMall4 Address Line 3      
MA19006 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 MailMall5 Visiting Address Line 1      
MA19007 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 MailMall6 Visiting Address Line 2      
MA19008 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 MailMall7 Visiting Address Line 3      
MA19009 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 MailMall8 Telephone Number      
MA19010 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 MailMall9 Telex Number      
MA19011 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 MailMall10 Telefax Number      
MA19012 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 LanguageCode Language      
MA19013 NCHAR STRING 3 0 3 MailMall12 Salesman      
MA19014 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 MailMall13 Budget Potential      
MA19015 NVARCHAR VSTRING 30 0 30 MailMall14 Internal Note 1      
MA19016 NVARCHAR VSTRING 30 0 30 MailMall15 Internal Note 2      
MA19017 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 MailMall16 Prospect Search Key      
MA19018 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 MailMall17 Main Customer Code      
MA19019 NCHAR STRING 4 0 4 MailMall18 Category      
MA19020 NCHAR STRING 2 0 2 MailMall19 District      
MA19021 NCHAR STRING 2 0 2 MailMall20 Advertising Area      
MA19022 NCHAR STRING 4 0 4 MailMall21 Area Code      
MA19023 NCHAR STRING 5 0 5 MailMall22 Trade Code      
MA19024 NCHAR STRING 2 0 2 MailMall23 Market Segment      
MA19025 NVARCHAR VSTRING 8 0 8 MailMall24 Information Source      
MA19026 DATETIME DATE 0 0 8 MailMall25 Date Entered      
MA19027 DATETIME DATE 0 0 8 MailMall26 Date Update      
MA19028 DATETIME DATE 0 0 8 MailMall27 Last Contact Date      
MA19029 NVARCHAR VSTRING 15 0 15 MailMall28 User Defined Field 1      
MA19030 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 MailMall29 User Defined Field 2      
MA19031 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 MailMall30 User Defined Field 3      
MA19032 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 MailMall31 User Defined Field 4      
MA19033 NCHAR STRING 1 0 1 MailMall32 User Defined Field 5      
MA19034 NCHAR STRING 1 0 1 MailMall33 User Defined Field 6      
MA19035 NCHAR STRING 1 0 1 MailMall34 User Defined Field 7      
MA19036 NCHAR STRING 1 0 1 MailMall35 User Defined Field 8      
MA19037 NVARCHAR VSTRING 15 0 15 MailMall36 Attributes      
MA19038 NVARCHAR VSTRING 8 0 8 MailMall37 User Group      
MA19039 DATETIME DATE 0 0 8 MailMall38 Next Contact Date      
MA19040 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 MailMall39 Contact Frequency      
MA19041 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 MailMall40 Zip Code      
MA19042 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 MailMall41 Customer Code      
MA19043 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 MailMall42 Supplier Code      
MA19044 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 MailMall43 Address Line 4      
MA19045 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 MailMall44 Visiting Address Line 4      
MA19046 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 MailMall45 Visiting Address Zip Code      

Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 2.3 - 2.03.3363 | Market Database | Prospect Templates