Таблица: MP6E - «Master Planning Schedule Print-Out (Temp. File)». Маска имени таблицы: «MP6E0000»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
MP6E001 NCHAR STRING 35 0 35 StockCode     1 Да
MP6E002 DATETIME DATE 0 0 8 DelDateCommit     2 Да
MP6E003 NCHAR STRING 10 0 10 OrderNo     3 Да
MP6E004 NCHAR STRING 6 0 6 Warehouse     4 Да
MP6E005 NCHAR STRING 2 0 2 Type     5 Да
MP6E006 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 Qty        
MP6E007 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 CustSuppCode        
MP6E008 NVARCHAR VSTRING 25 0 25 CustSuppName        
MP6E009 DATETIME DATE 0 0 8 DelDateRequest        

Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 2.3 SR2 - 2.03.10355 | Material Production Control | Master Planning Schedule Print-Out (Temp. File)