Таблица: MP6F - «Temporary file for Mtrl. issues». Маска имени таблицы: «MP6F0000»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
MP6F001 NCHAR STRING 10 0 10 ReportNoMtrl     1 Да
MP6F002 NCHAR STRING 10 0 10 WorkOrder     2 Да
MP6F003 NCHAR STRING 10 0 10 ReportingNo     3 Да
MP6F004 NCHAR STRING 4 0 4 Number     4 Да
MP6F005 NCHAR STRING 35 0 35 Component     5 Да
MP6F006 NUMERIC X_NUMERIC 21 8 13 Qty        
MP6F007 NUMERIC X_NUMERIC 21 8 13 RestQty        
MP6F008 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 ScrapQty0        
MP6F009 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 ScrapQty1        
MP6F010 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 ScrapQty2        
MP6F011 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 ScrapQty3        
MP6F012 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 ScrapQty4        
MP6F013 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 ScrapCode0        
MP6F014 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 ScrapCode1        
MP6F015 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 ScrapCode2        
MP6F016 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 ScrapCode3        
MP6F017 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 ScrapCode4        
MP6F018 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 WarehQty0        
MP6F019 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 WarehQty1        
MP6F020 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 WarehQty2        
MP6F021 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 WarehQty3        
MP6F022 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 WarehQty4        
MP6F023 NVARCHAR VSTRING 6 0 6 Warehouse0        
MP6F024 NVARCHAR VSTRING 6 0 6 Warehouse1        
MP6F025 NVARCHAR VSTRING 6 0 6 Warehouse2        
MP6F026 NVARCHAR VSTRING 6 0 6 Warehouse3        
MP6F027 NVARCHAR VSTRING 6 0 6 Warehouse4        
MP6F028 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 Batch0        
MP6F029 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 Batch1        
MP6F030 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 Batch2        
MP6F031 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 Batch3        
MP6F032 NVARCHAR VSTRING 12 0 12 Batch4        
MP6F033 NCHAR STRING 3 0 3 OperationNo        

Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 2.3 SR2 - 2.03.10355 | Material Production Control | Temporary file for Mtrl. issues