Таблица: MP6I - «Work File for use in SC0662». Маска имени таблицы: «MP6I0000»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
MP6I001 NCHAR STRING 10 0 10 MP6I001     1 Да
MP6I002 NCHAR STRING 35 0 35 MP6I002     2 Да
MP6I003 NCHAR STRING 8 0 8 MP6I003     3 Да
MP6I004 NCHAR STRING 2 0 2 MP6I004     4 Да
MP6I005 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 MP6I005        
MP6I006 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 MP6I006        
MP6I007 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 MP6I007        
MP6I008 DATETIME DATE 0 0 8 MP6I008        
MP6I009 NVARCHAR VSTRING 6 0 6 MP6I009        
MP6I010 NCHAR STRING 10 0 10 MP6I010        
MP6I011 NCHAR STRING 10 0 10 MP6I011        
MP6I012 NCHAR STRING 4 0 4 MP6I012        
MP6I013 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 MP6I013        
MP6I014 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 MP6I014        
MP6I015 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 MP6I015        

Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 2.3 SR2 - 2.03.10355 | Material Production Control | Work File for use in SC0662