Таблица: MP6L - «Temp.file for Actual Cost/Sales Order». Маска имени таблицы: «MP6L0000»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
MP6L001 NCHAR STRING 10 0 10 WorkOrder     1 Да
MP6L002 NCHAR STRING 35 0 35 StockCode     2 Да
MP6L003 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 Quantity        
MP6L004 NUMERIC X_NUMERIC 19 8 11 Hours        
MP6L005 NUMERIC MONEY 28 8 20 MaterialCost        
MP6L006 NUMERIC MONEY 28 8 20 WorkCost        
MP6L007 NUMERIC MONEY 28 8 20 MachineCost        
MP6L008 NUMERIC MONEY 28 8 20 ToolCost        
MP6L009 NUMERIC MONEY 28 8 20 SubcontrCost        
MP6L010 NUMERIC MONEY 28 8 20 StdCostPrice        
MP6L011 INT INTEGER 0 0 2 WOStatus        
MP6L012 NCHAR STRING 10 0 10 SalesOrderNo        
MP6L013 NCHAR STRING 6 0 6 SalOrderLine        
MP6L014 NCHAR STRING 6 0 6 SalOrSubLine        

Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 2.3 SR2 - 2.03.10355 | Material Production Control | Temp.file for Actual Cost/Sales Order