One level Up / One level Up: Структура таблиц Epicor iScala 3.0 FSP4 — 3.0.4267 :: Список таблиц модуля «Payroll»

Структура таблиц Epicor iScala 3.0 FSP4 — 3.0.4267 :: Таблица PA60 — Individual Timesheet Details

Таблица: PA60 — «PA60 Ts Details». Маска имени таблицы: «PA60%cc00»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
Comment NVARCHAR VSTRING 150 0 150 Comment Comment      
TransID INT INTEGER 0 0 4 Transaction identifier Transaction identifier      
TsAccString NVARCHAR VSTRING 50 0 50 Ts Acc String Timesheet Accounting String   4 Да
TsDate DATETIME DATE 0 0 8 Ts Date Timesheet Date   2 Да
TsNumber NUMERIC NUMBER 20 0 13 Ts Number Timesheet Number   1 Да
TsTimeType NVARCHAR VSTRING 4 0 4 Ts Time Type Timesheet Time Type   3 Да
TsValue NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 Ts Value Timesheet Value      

Навигация: