One level Up / One level Up: Структура таблиц Epicor iScala 3.0 FSP4 — 3.0.4267 :: Список таблиц модуля «Payroll»

Структура таблиц Epicor iScala 3.0 FSP4 — 3.0.4267 :: Таблица PA75 — Payroll History

Таблица: PA75 — «PA75 Payroll History». Маска имени таблицы: «PA75%cc00»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
BudgetId INT INTEGER 0 0 4 Budget Id Budget ID      
CurrentStatus INT INTEGER 0 0 4 Current Status Current Status 1 — Calculated
99 — Completed
   
DateCreated DATETIME DATE 0 0 8 Date Created Date Created      
DateLastUpdate DATETIME DATE 0 0 8 Date Last Update Date Last Update      
DatePayment DATETIME DATE 0 0 8 Date Payment Date Payment      
DatePeriodEnd DATETIME DATE 0 0 8 Date Period End Date Period End      
DatePeriodStart DATETIME DATE 0 0 8 Date Period Start Date Period Start      
InterimPayroll NCHAR STRING 1 0 1 Interim Payroll Interim Payroll      
PaymentBasis NCHAR STRING 1 0 1 Payment Basis Payment Basis      
PayrollModel NCHAR STRING 3 0 3 Payroll Model Payroll Model      
PayrollNumber INT INTEGER 0 0 4 Payroll Number Payroll Number   1 Да
PerDataLEndDate DATETIME DATE 0 0 8 PeriodicalAccumDataLoadEndDate Periodical accumulators data load end date      
PerDataLStartDate DATETIME DATE 0 0 8 PeriodicalAccumDataLoadStartDate Periodical data load start date      
UserGroup NCHAR STRING 8 0 8 User Group User Group      

Навигация: